Raport kwartalny EBI 11/2022 Raport kwartalny za III kwartał 2022 mPay Spółka Akcyjna

By

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2022 roku wraz z prezentacją.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

mPay SA Raport kwartalny QIII 2022

mPay SA prezentacja wyników QIII 2022