Rada Nadzorcza mPay S. A.

Rada nadzorcza mPay S.A. jest organem kontrolującym działalność Spółki. Do jej kompetencji należy m.in. powoływanie i odwoływanie członków zarządu, wybór audytora zewnętrznego czy ocena rocznych sprawozdań finansowych.

Janusz Sobczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz na kierunku informatyka w zakresie informatyka stosowana, uzyskując tytuł inżyniera. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowy w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, następnie pracował w SZEWOS S.A. z siedzibą w Częstochowie na stanowisku Kierownika ds. Marketingu. Następnie związany z GROUPON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Account Representative, a od marca 2014 roku z GRUPĄ LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie, zajmując najpierw stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, a następnie od maja 2018 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu – Dyrektora ds. Usług Płatniczych a od roku 2020 również Dyrektora Finansowego.

 

Jacek Bieniak

Członek Rady Nadzorczej

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze transakcyjnej i bieżącej podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach, transakcjach międzynarodowych oraz inwestycjach zagranicznych. Świadczy również usługi w zakresie restrukturyzacji i prawa upadłościowego. Wielokrotnie reprezentował wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, a także dłużników w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. W swojej praktyce zawodowej prowadził także szereg spraw z zakresu prawa pracy, m.in. doradzając przy zawieraniu układów zbiorowych pracy i negocjacjach ze związkami zawodowymi.

 

Wspiera Klientów włoskojęzycznych z różnych branż. Do grona obsługiwanych podmiotów należą m.in. Grupa Boryszew, Maflow BRS, Delfo Polska, Pini Group, RUG Riello, Riello Paliniki oraz MW Lublin. Pełni funkcję skarbnika we Włoskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej w Polsce oraz członka Accademia Italiana della Cucina – włoskiej instytucji z wieloletnimi tradycjami. Zasiada w radach nadzorczych renomowanych spółek.

Jest współautorem licznych publikacji i komentarzy dotyczących Kodeksu spółek handlowych, spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej.

Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Łukasz Hołubowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował jako trener w European Institute of Public Administration. Był też wykładowcą w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji publicznej i międzynarodowych firmach doradczych. Zajmował się budowaniem organizacji i zarządzaniem zespołami projektowymi. Kierował dużymi projektami regulacyjnymi i doradczymi dla największych instytucji finansowych na świecie.

 

W latach 2016-2017 Prezes Agencji Rynku Rolnego, odpowiedzialny za stworzenie planu strategicznego i wdrożenie reformy instytucjonalnej (połączenie agencji rolnych oraz budowę jednej agencji płatniczej). Od 2017 doradca strategiczny Zarządu KGHM PM S.A., później Prezes Zarządu KGHM Zanam S.A., a od 2018 Prezes Zarządu Orlen Paliwa. Od 2020 związany z Grupą Rafako, jako pełnomocnik zarządu Rafako S.A. oraz członek zarządu spółek córek (Rafako Engineering oraz E003B7) odpowiedzialny za prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych oraz negocjator. Prowadził rozmowy z instytucjami kontrolnymi Unii Europejskiej odnośnie wykrywania błędów w zarządzaniu i implementacji największych inwestycji w Polsce współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Medalista Mistrzostw Polski w szermierce (złoto, brąz).

 

Członek Szermierczej Kadry Narodowej, wielokrotny uczestnik Mistrzostw i Pucharów Świata.

Krzysztof Koza

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Finansami i Bankowość na Politechnice Częstochowskiej.

 

Współzałożyciel i prezes zarządu Finvest Group, hubu inwestycyjnego, który zarządza czołowymi mediami finansowymi i inwestycyjnymi w Polsce oraz świadczy usługi consultingowe dla zagranicznych podmiotów z branży inwestycyjnej, które chcą wejść na rynek polski. Współzałożyciel i dyrektor finansowy studia deweloperskiego i wydawcy gier Gameparic. Przedsiębiorca i inwestor wielu startupów z rynku tradycyjnego oraz tzw. nowej ekonomii.

 

Swoją karierę zawodową rozpoczynał od stanowiska tradera, a następnie analityka rynków finansowych. Od 2015 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora polskiego oddziału Admiral Markets oraz zastępcy dyrektora regionalnego Admiral Markets, gdzie był odpowiedzialny za nadzór procesów marketingowych oraz sprzedażowych na rynku polskim, czeskim, węgierskim oraz chorwackim.

 

Magdalena Saide

Członek Rady Nadzorczej

W 2000 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach – Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość, Specjalność Rachunkowość.

 

Od 2007 roku czynny biegły rewident – wpisany na listę prowadzaną  przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewid. 10957.

 

Od czterech kadencji Członek Zarządu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Częstochowie, gdzie pełni funkcję Sekretarza. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Częstochowie, gdzie w latach 2006-2010 była wykładowcą prowadząc kursy i szkolenia dla księgowych- bilansistów z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Specjalista z zakresu Ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowych posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe prowadząc księgi rachunkowe w spółkach kapitałowych, sporządzając jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych.

 

Od września 2011 roku pełni funkcję Głównego Księgowego w Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.

Profesor Konrad Raczkowski

Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista i menedżer, profesor nauk ekonomicznych, licencjonowany doradca podatkowy.

 

Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, prorektor UKSW, Visiting Research Scholar The City University of New York. 

 

Pełni/ł funkcje zarządcze, nadzorcze i doradcze w spółkach notowanych na giełdach w Warszawie (GPW), Nowym Yorku (NYSE) i Londynie (LSE). W latach 2015–2020 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, były wiceminister finansów. 

 

Członek Royal Economic Society, British Academy of Management, czy UN Global Compact. 

 

Autor ponad 120 publikacji naukowych. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów”.

 

Paweł Baranowski

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Baranowski jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie wyceny nieruchomości oraz kurs specjalistyczny z zakresu analizy.


W latach 2001-2003 zajmował stanowisko kierownika regionu firmy P.W. Karabela Sp. z o.o. przedstawicielstwa w Lublinie. 


Od 2003 do 2023 jego kariera zawodowa związana była z administracją rządową, obejmującą w szczególności czynności analityczne z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi, centralnych baz danych oraz wyceną majątkową. W tym czasie pełnił funkcję koordynatora ds. zabezpieczeń majątkowych, kierując zespołem koordynatorów.