mPay: lider m-płatności
w Polsce.

Profil firmy

Fin-tech, którego potrzebuje Polska

Atrakcyjna inwestycja

Naszym celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości dla akcjonariuszy, poprzez dyscyplinę operacyjną i finansową, a także wdrażanie innowacyjnych projektów FinTech, które dają wysoki zwrot z inwestycji.

Bezpieczeństwo dzięki doświadczeniu

mPay S. A. to spółka, która powstała w 2003 roku i od początku swojego istnienia jest skupiona na dostarczaniu innowacyjnych, bezpiecznych i intuicyjnych usług, umożliwiających dokonywanie płatności mobilnych.

PLN
0

przychodu (na koniec iii kwartału 2023 roku)

MLN
0

zarejestrowanych w aplikacji użytkowników (NA KONIEC III KWARTAŁU 2023 ROKU)

PLN
0

EBITDA w 2022 roku (NA KONIEC III KWARTAŁU 2023 ROKU)

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo przede wszystkim

mPay S. A. jest Krajową Instytucją Płatniczą, pod nadzorem KNF.

Od samego początku istnienia na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo środków użytkowników, którzy korzystają z naszych usług. Aplikacja spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i licencje.

Raporty bieżąceWZA

Raport bieżący ESPI 51/2023 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie MPAY S.A.

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_

Czytaj więcej

WZA

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)

Czytaj więcej

Raporty bieżąceWZA

Raport bieżący ESPI 44/2023 Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raporty bieżąceWZA

Raport bieżący ESPI 42/2023 Informacja o odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Czytaj więcej

Raporty bieżąceRaporty EBIWZA

Raport bieżący EBI 9/2023 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Czytaj więcej

Raporty bieżąceWZA

Raport bieżący 37/2023 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Czytaj więcej
Raporty Spółki

MPAY S.A.: mPay zawarł umowę z POLREGIO S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Czytaj więcej

Raport kwartalny za II kwartał 2023 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2023 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport kwartalny za I kwartał 2023 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2023 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport bieżący EBI 1/2023 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2023 roku w następujących terminach: Raport roczny: – za 2022

Czytaj więcej

Raport kwartalny EBI 11/2022 Raport kwartalny za III kwartał 2022 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2022 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport kwartalny EBI 9/2022 Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2022 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport kwartalny EBI 5/2022 Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2022 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport bieżący EBI 3/2022 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2022 roku w następujących terminach: Raport roczny: – za 2021

Czytaj więcej

Poznaj bliżej nas oraz kierunek, w którym się rozwijamy