Raporty okresowe

MPAY S.A.: mPay zawarł umowę z POLREGIO S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Czytaj więcej

Raport kwartalny za II kwartał 2023 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2023 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport kwartalny za I kwartał 2023 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2023 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport bieżący EBI 1/2023 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2023 roku w następujących terminach: Raport roczny: – za 2022

Czytaj więcej

Raport kwartalny EBI 11/2022 Raport kwartalny za III kwartał 2022 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2022 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport kwartalny EBI 9/2022 Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2022 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport kwartalny EBI 5/2022 Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2022 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport bieżący EBI 3/2022 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w 2022 roku w następujących terminach: Raport roczny: – za 2021

Czytaj więcej

Raport EBI 24/2021 Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2021 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej

Raport bieżący EBI 22/2021 Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2021 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3

Czytaj więcej