Autor: Zuzanna

Raport bieżący 57/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 14 września 2023 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 56/2023 Informacja o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Czytaj więcej

Raport Bieżący ESPI 55/2023 Korekta raportu ESPI nr 54/2023 z dnia 01.09.2023r.- Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2023r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 54/2023 z dnia 01.09.2023 roku informujemy, iż w treści zamieszczonego raportu ESPI doszło do omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu częściowej treści raportu. Poniżej skorygowana treść raportu: Zarząd Spółki

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 54/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2023r.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.08.2023r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 53/2023 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Zarząd spółki pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 52/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 51/2023 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie MPAY S.A.

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 50/2023 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 49/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.07.2023r. MPAY S.A.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.07.2023r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.07.2023r.

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 48/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Czytaj więcej