MPAY S.A.: mPay zawarł umowę z POLREGIO S.A.

By


Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 20 listopada 2023 r. zawarła ze spółką POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie 01-217, ul. Kolejowa 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000929422 _”Polregio”_ umowę stanowiącą, że Polregio zleca mPay prowadzenie sprzedaży hurtowej biletów na przejazdy pociągami Polregio poprzez system informatyczny (aplikację) mPay _”Umowa”_.
Podpisanie Umowy z Polregio jest bardzo znaczącym uzupełnieniem oferty mPay i spowoduje znaczny wzrost sprzedaży biletów kolejowych, które biorąc po uwagę wolumen oraz zaproponowaną marżę poprawią wyniki Spółki.
Polregio to największy pasażerski przewoźnik pierwszego wyboru, który dociera do dużych i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju. W 2022 roku z usług POLREGIO skorzystało blisko 90 mln pasażerów.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.