Zmiana istotnej umowy Emitenta MPAY S.A.

By

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu 01 grudnia 2017 roku zawarł z Mastercard Europe S.A. z siedzibą w Waterloo Belgia aneks do umowy, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Mastercard Europe S.A. usług świadczonych przez Emitenta w zakresie zaprojektowania innowacyjnego wdrożenia ChampionWallet w aplikacji mPay Płatności Mobilne wraz z organizacją akcji promocyjnej usługi Masterpass _zob. raport bieżący nr 3/2017. Na podstawie aneksu Strony uzgodniły, że akcja promocyjna będzie kontynuowana przy równoczesnym zwiększeniu wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie projektu.