Rezygnacja osoby zarządzającej

By

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 04 czerwca 2018 roku Pan Bartłomiej Smok, Członek Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 04 czerwca 2018 roku.
Przyczyna rezygnacji nie została podana.