Rezygnacja osoby nadzorującej

By

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 18 maja 2018 roku Pan Paweł Nowodziński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 30 maja 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu