Raporty

Archiwa

Raport bieżący ESPI 51/2023 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie MPAY S.A.

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_

Czytaj więcej

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”)

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 44/2023 Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Czytaj więcej

Raport bieżący ESPI 42/2023 Informacja o odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Czytaj więcej

Comments are closed.