Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

By

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

Załączniki