Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

By

Zarząd MPAY S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę
Piotr Warsicki, Prezes Zarządu

Załączniki