Raport bieżący nr 71/2023

By

Data sporządzenia 01.12.2023r.

Temat:  Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.11.2023r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-30.11.2023r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.11.2023r. wynosiła 1,430 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec października o 19 tys.

Liczba kont użytkowników na dzień 30.11.2022r. wynosiła 1,121 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 127,6%.