Raport bieżący ESPI 3/2023 Wstępne wybrane dane finansowe mPay za 2022 r.

By

W związku z prowadzonym procesem przeglądu opcji strategicznych i rozmowami z Inwestorami Spółka mPay podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Łączna wartość transakcji przechodząca przez konta mPay SA w 2022 roku wyniosła 41,7 mln zł wobec 20,1 mln zł w roku 2021. Oznacza to, że Spółka zanotowała ponad 200% wzrostu w tym obszarze.
W łącznej wartości transakcji Spółka podaje całość przepływów finansowych, z których tylko cześć jest przychodem księgowym wykazywanym w RZIS, tzn. przychodem są prowizje, opłaty i sprzedaż towarów handlowych, a pozostałe przepływy są traktowane jako operacje płatnicze lub dla modelu pośrednictwa księgowana w przychody jest tylko marża handlowa.

mPay zanotował również bardzo duży wzrost ilości przetworzonych transakcji z 4,65 miliona w 2021 roku do ponad 7,5 miliona w 2022 roku. Oznacza to dynamikę wzrostu o ponad 160% oraz obrazuje, że średnia wartość transakcji znacząco wzrosła w stosunku do roku ubiegłego.