Raport bieżący ESPI 14/2023 Informacja o odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

By

Data publikacji 28.02.2023

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _KRS_: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 _”Spółka”_ niniejszym informuje, iż w dniu 28 lutego 2023 r., o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2023 r.

NWZA_mPay_s.a._28.02.2023r