Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności mPay S.A.

By

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych, mających na celu wsparcie dalszego rozwoju działalności mPay S.A. dalej: „Emitent”.
W ocenie Zarządu Emitenta obecnie na rynku istnieje potencjał do istotnego rozwoju w obszarze płatności mobilnych poprzez realizację nowych projektów, co wymaga pozyskania odpowiednich środków finansowych.

Podczas powyższego przeglądu poddane analizie zostaną różne opcje strategiczne dla Emitenta, w tym w szczególności: pozyskanie inwestora, przeprowadzenie emisji nowych akcji Emitenta lub partnerstwo strategiczne dla Emitenta. Przegląd ten ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju Emitenta i jego podstawowej działalności.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd Emitenta nie zostały jeszcze dotychczas podjęte.
Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.