Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 września 2016

By

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 września 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączniku do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl

Załącznik do raportu zawiera:

– Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

– Projekty uchwał na NWZA

– Formularz pełnomocnictwa NWZA

Załączniki:

Ogloszenie-0.pdf

projekty-uchwal-1.pdf

wzor-pelnomocnictwa-2.pdf