Raport bieżący nr ESPI 12/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 28.02.2021r. MPAY S.A.

By

Zarząd spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 28.02.2021r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 28.02.2021r. wynosiła 484,7 tys.

Liczba użytkowników na dzień 28.02.2020r. wynosiła 274,2 tys., co oznacza 76,8% wzrost liczby użytkowników w ujęciu rocznym.