Korekta do Raportu rocznego za rok 2015 z dnia 25.04.2016

By

Zarząd mPay S.A. przekazuje w załączeniu korektę do Raportu rocznego za rok 2015.

Korekta dotyczy Załącznika do Raportu Rocznego – Informacja Dodatkowa.
Przyczyną korekty jest omyłkowe umieszczenie w załączniku nr 1 do Informacji Dodatkowej błędnej tabeli: majątek trwały, wykreślenie zdania z punktu VIII na str. 11 oraz korekt w treści na stronach 3, 7 i 8 .
Korekta nie ma wpływu na dane zawarte w sprawozdaniach finansowych.
Załączona Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Rocznego za rok 2015 zawiera skorygowaną treść oraz prawidłowy Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej – tabela: majątek trwały.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu