Raporty bieżące

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2015r.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2015r.

Czytaj więcej

MPAY SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA

MPAY SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA

Czytaj więcej

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd mPpay S.A. działając na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu 28.12.2015 r. otrzymał od pana Andrzeja Basiaka zawiadomienie złożone na podstawie art.

Czytaj więcej

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

Czytaj więcej

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd mPay S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 04.11.2015 r. Zarząd podpisał wstępne umowy sprzedaży urządzeń elektronicznych z współpracującym kontrahentem. Realizacja sprzedaży będzie następować w trzech transzach do 31 grudnia 2015 r. Całkowity przychód

Czytaj więcej

MPAY SA Zawarcie znaczącej umowy

MPAY SA Zawarcie znaczącej umowy

Czytaj więcej

Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

Ze skutkiem na 9 października 2015 roku Jacek Bykowski rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu spółki mPay S.A. Pod jego kierownictwem spółka zdecydowanie poprawiła wyniki finansowe, po raz pierwszy w swojej historii osiągając zysk, wprowadziła na

Czytaj więcej

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

W dniu 07.10.2015 r. Rada Nadzorcza mPay S.A. w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu Spółki pana Jacka Bykowskiego powołała na tę funkcję pana Macieja Orzechowskiego obecnego wiceprezesa zarządu. Uchwała wchodzi w życie w

Czytaj więcej

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 07.10.2015 r.

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 07.10.2015 r.

Czytaj więcej

Wykaz Akcjonariuszy

Wykaz Akcjonariuszy

Czytaj więcej