Autor: admin

Raport bieżący 6/2020 Projekty uchwał dotyczących NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, zwołując Nadzwyczajne

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki, niniejszym zwołuje

Czytaj więcej

Raport bieżący 3/2020 Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok – uzupełnienie

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok. Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich

Czytaj więcej

Raport bieżący 2/2020 Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok. Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich

Czytaj więcej

Raport bieżący 1/2020 Powiadomienie o transakcji akcjonariusza dominującego

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki GRUPA „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie informację, że spółka GRUPA „LEW” S.A. dokonała w dniu

Czytaj więcej

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 rok z Zofią Skowron prowadzącą Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ”

Czytaj więcej

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki, dokonała wyboru Zofii Skowron prowadzącej Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ”

Czytaj więcej

Raport bieżący 17/2019

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku otrzymał informację od Infrastruktury Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczącą świadczenia usługi

Czytaj więcej

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie publikuje Raport Kwartalny za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym

Czytaj więcej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 14 maja 2019 roku

Zarząd spółki pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) publikuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 maja 2019 roku. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z

Czytaj więcej